>> مساابقه کتابخوانی-حماسه عاشورا-متوسطه1

مسابقه‌ی کتابخوانی و داستان نویسی "ویژه‌ی حماسه‌ی عاشورا"- متوسطه‌ی1
کتابخانه‌ی متوسطه‌ی دوره‌ی اول روشنگر به مناسبت حماسه‌ی حسینی؛ مسابقه‌ی داستان نویسی و به سه شکل مسابقه‌ی کتابخوانی برگزار می‌کند:

میزکتاب

 دراین ایام کتاب های پیام های عاشورا (حجت الاسلام والمسلمين جواد محدثي)، حماسه عاشورا (چلچراغ حکمت 33) و  نامیرا(صادق کرمیار)، روی میزی قرار دارند و علاقه مندان می توانند پس از مطالعه و دریافت سوال؛ پاسخ هارا از روی کتاب پیداکنند.

                                           

دکلمه و یا اجرای زنده

یکی از فصول کتاب فصل شیدایی لیلاها (سید علی شجاعی) یا مردان و رجزهایشان(سیدمهدی شجاعی)