>> کارگاه خانواده‌ سالم و پویا-پیش دبستان

کارگاه خانواده‌ی سالم و پویا

در روز 13 مهر 95 پیش دبستان روشنگر، اولین جلسه از دوره‌ی «خانواده‌ی سالم و پویا» را برای پدران و مادران برگزار ‌کرد.

 دکتر محمدعلی فیاض بخش با ارائه سرفصل‌های کلی با بیان مراحل رشد به بررسی مراحل رشد روانی-اجتماعی پرداخته و مرحله‌ی رشد 3 تا 5 سالگی را  تبیین کردند. بحران روانی این دوره ابتکار در برابر احساس گناه و روابط اجتماعی عمده کودک در این دوره در محدوده‌ی خانواده‌ی اصلی است. اگر کودک این دوره را به خوبی بگذراند نتیجه‌ی مطلوب این دوره داشتن هدف و جهت و توانایی ایجاد فعّالیّت‌های مستقل است.

البته کودک به غیر خانواده تحت تأثیر گروه همسالان در مدرسه، مجامع غیر رسمی و اقوام است اما الگوهای رهبری او والدین، معلّمان و رسانه‌ها هستند.

در این دوره کودک برای رشد نیازهایی دارد. در درجه‌ی اول نیازهای زیستی او هستند که باید به آن‌ها توجه شود و در سطح بعدی توجه به نیازهای معنوی است که نیاز به امنیت، محبت و تعلق به گروه و منزلت و احترام است. توجه به نیاز خودشکوفایی او موجب می‌شود که با به کارگیری استعدادهای خدادادی موجبات رشد او فراهم ‌شود.