>> عزاداری متوسطه‌2-محرم 1438

عزاداری متوسطه‌ی دوره‌ی دوم- دهه‌ی‌‌ اول ماه محرم 1438

چند روز مانده به ماه محرم دانش‌آموزان سیاه‌پوشی فضای راهروهای مدرسه و نماز خانه را شروع کردند، وقت زیادی  نداشتند ولی آن‌چه زیاد داشتند محبت به خاندان عصمت و طهارت بود که باعث می‌شد از تفریح خود برای خادمی این درگاه وقت بگذارند.

اول محرم که رسید، هر روز صبح طنین زیارت عاشورا در نمازخانه با اشک در هم می‌آمیخت و شور حسینی با شعور حسینی همراه می‌شد. هر روز یک گروه از اهالی مدرسه سفره گردان بودند.