>> اردوی پایه‌هشتم-اردوگاه فدک

اردوی لالان- پایه ی هشتم

در واپسین روزهای مهر ماه صبح‌گاه بیست و نهم دانش آموزان پایه‌ی هشتم برای ساعت 6:50 در مدرسه بودند. بعد از حضور و غیاب از زیر قرآن گذشتند تا در پناه قرآن روز خوب و با نشاطی را شروع کنند.