>> انتخابات شورای دانش آموزی-متوسطه1

انتخابات شورای دانش آموزی 1396 – 1395

در روز دوشنبه 26  مهرماه 1395 در صبحگاه برای دانش‌آموزان متوسطه دوره ی اول، شرایط عضویت در شورای دانش‌آموزی و ضوابط تبلیغات نامزدها و شرایط انضباطی و علمی اعضا شورای دانش‌آموزی توضیح داده شد.

 سه‌شنبه وچهارشنبه 28 و 29 مهر فرصت ثبت­ نام بود.

داوطلبین  هر روز در صبحگاه سه دقیقه وقت داشتند تا در تریبون آزاد خود را معرفی کنند و از اهداف و برنامه‌هایشان بگویند. مطالب آن‌ها بسیار جذاب بود. معلوم بود که  با فکر و برنامه­ ریزی پیش ­رفته‌اند.

روز رأی­ گیری فرا رسید. چهارشنبه پنج آبان، برای زنگ تفریح دوم و سوم؛ دو صندوق رأی آماده شده بود. چهار نفر از دانش ­آموزان پشت میز صندوق‌های رای نشستند؛ با پخش سرود جمهوری اسلامی رای گیری آغازشد. بچه‌ها با اشتیاق فراوان سر صندوق‌ها آماده و مشغول رأی دادن به دوستانشان شدند.

 170 نفر در انتخابات شرکت کردند. شور و حال عجیبی بین آن‌ها حاکم بود. تمرین بزرگی بود. همان‌روز ستاد انتخابات از نمایندگان دانش‌آموزان تشکیل شد و آرا شمارش  و نتایج مشخص شد.