>> روز دانش آموز-متوسطه2

روز دانش‌آموز-متوسطه‌ی2

روزِ دانش‌آموزِ امسال به پنج‌شنبه افتاده، ولی نمی‌توان برای این روز کاری نکرد. پنج‌شنبه که مدرسه تعطیل است پس همه کار را باید چهارشنبه کرد. چنین بود که روز دوازدهم آبان- یک روز قبل- کادر متوسطه‌ی 2 برنامه‌ای برای دانش‌آموزان اجرا و تقدیم کردند.