>> ساخت بلندترین برج کاغذی-انجمن فیزیک روشنگر

ساخت بلندترین برج کاغذی-انجمن فیزیک روشنگر

شنبه بیست و دوم آبان در راهروی ورودی متوسطه‌ی دوره‌ی دوم برو بیایی بود. گروه فیزیک کاری کرده بود کارستان. یازده تیم از دانش‌آموزان پایه‌ی دهم و سوم را جمع کرده بودند برای مسابقه ساخت بلندترین برج کاغذی. در میان کارها سازه‌های جالب و خلاقانه‌ای دیده می‌شد.