>> اردوی پایه‌دهم-اردوگاه فدک

اردو مجتمع تفریحی فدک- پایه دهم

 دانش‌آموزان پایه‌ی دهم روشنگر در آبان‌ماه به اردو رفتند، کجا؟ فشم، روستای لالان... این اردو بعد از ظهر چهارشنبه دوازدهم آبان آغاز شد و بعد از ظهر  پنج‌شنبه سیزدهم آبان پایان یافت. شروع این اردو با بارش زیبای پاییزی همراه بود که زیبایی جاده‌ی رنگارنگ فشم را دو چندان کرد.  رنگ‌های سرخ، زرد و طلایی.