>> عزاداری اربعین حسینی-متوسطه‌ی2

عزاداری به مناسبت اربعین حسینی-متوسطه‌ی2

 

سه هفته‌ای می‌شد که نمازخانه دبیرستان شکل عوض کرده بود. پرده‌ا‌ی مشکی و دو لایه نمازخانه را به دو بخش کرده بود. بخش آن‌طرف پرده و این طرف پرده. نمازگزاران نمی‌دانستند که آن‌طرف چه خبر است؛ فقط با پرس‌وجو فهمیده‌ شد که گروهی از دانش‌آموزان دهم در حال تمرین نمایشی برای مراسم اربعین هستند و آن‌طرف پرده مربوط به صحنه‌پردازی این نمایش است. نمایشی که همه‌ کاره‌اش خود بچه‌ها هستند. از نوشتن متن، کارگردانی، صحنه‌پردازی، نورپردازی، صدا و همه‌ی آن چیزی که برای یک نمایش به کار‌می‌آید.