>> دانش‌آموزان سوم تجربی در جشنواره زیست فن‌آوری

 دانش‌آموزان پایه سوم تجربی در جشنواره زیست فن‌آوری

 

سومین جشنواره دانش آموزی زیست فن‌آوری ایران از سوم تا پنجم آذرماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار شد.

از دانش‌آموزان پایه سوم تجربی متوسطه دوره دوم روشنگر؛ خانم‌ها فاطمه سادات نوری‌زاده و بهشته سادات هاشمی به‌همراه خانم سارا صدرمحمدبیگی –مسئول آزمایشگاه زیست- در این جشنواره حضور داشتند و با برپایی غرفه‌ای از کار پژوهشی خود در مقابل داوران دفاع کردند.