>> شهادت امام رضا علیه السلام-متوسطه2

شهادت امام رضا علیه السلام در متوسطه2

آخر ماه صفر ، نوایی در راهروهای متوسطه2 طنین‌انداز شد...آمده ام ای شاه پناهم بده...

دسته‌ی عزاداران به سوی نمازخانه که در این دوماه تکیه عزاداران شده بود و مأمنی برای اشک‌ها و ماتم ‌بود، روان شدند و به قرائت آیاتی از سوره شمس توسط خانم زهرا بختیاری از پایه سوم گوش سپردند.

سپس کتاب توحیدالرضا علیه‌السلام از مکتوبات آیت الله سید محمد سجادی اصفهانی معرفی شد و سوالی در ارتباط با حديث سلسلة الذهب مطرح شد.

 خانم‌ها مهدیه سادات بهشتیان و زهراسادات طیبی تفرشی، به زیبایی دکلمه خواندند و شعری برای امام خوانده شد.

با پخش زیارت امین‌الله، به‌صورت صوتی و تصویری عزاداران به آستان امام رفتند و السلام‌علیک...

خانم عطیه توسلی با متنی از کتاب «خدا خانه دارد»؛  نوشته خانم  فاطمه شهیدی برنامه را به پایان برد.

                      

با شنیدن نوای صلوات خاصه امام رضا علیه السلام همه ایستادند و هم صدا بر امام رئوف سلام گفتند و صلوات فرستادند.