>> جُنگ شیمی و زیست-متوسطه2

جُنگ شیمی و زیست

یک‌شنبه چهاردهم آذر95، در سرسرای هم‌کف متوسطه دوره دوم، شیمیدان‌ها و زیست‌شناس‌های روشنگری تبانی کرده بودند و جُنگ زیست و شیمی برگزار کردند. آزمایش‌هایی جذاب و هیجان‌انگیز که ساعاتی سرگرم کننده برای دانش‌آموزان و البته معلم‌ها و کارکنان خلق ‌کرد و رابط‌ه میان علم، شادی و زندگی را به خوبی برقرار کرد.

شیمیدان جوان، خانم عطیه جوراب‌چی- مسئول آزمایشگاه شیمی- حتی برای فیل‌ها هم نقشه کشیده بود. درآزمایش خمیر دندان فیل با استفاده از واکنش تجزیه آب اکسیژنه در حضور محلول‌های رنگی پتاسیم‌ یدید و مایع ظرف‌شویی کف‌های رنگی تولید و خوش به حال فیل‌ها شد!

    

و بعد واکنش باران طلایی فقط با سرکه. امروز فهمیدیم که از سرکه چه کارها می‌آید و نمی‌دانیم. البته شیمیدان‌ها و زیست‌ شناس‌ها به آن می‌گویند اسید استیک. حالا یک کوچولو فرق دارد، ولی نهایتاً مزه‌شان یکی است.