>> جشن میلاد پیامبر-پیش دبستان

جشن میلاد پیامبر صلی‌الله‌علیه وآله‌وسلم، در پیش دبستان

پیامبر ما مهربان بود. پیامبر ما کودکان را دوست داشت و با آن ها بازی می‌کرد. پیامبر ما کودکان را بر دوش خویش می‌نشاند. پیامبر ...

ما هم پیامبرمان را دوست داریم. حالا که روز به دنیا آمدن پیامبر ما است. ما هم خوشحالیم. جشن می‌گیریم. برای تولد او شعر یادگرفتیم و دسته جمعی خواندیم.

با کاغذ گلبرگ گل درست کردیم و ریسه ساختیم و کلاسمان را خوشگل کردیم.