>> اردوی فشم پایه چهارم-متوسطه2

اردوی فشم پایه چهارم

در تقویم اجرایی نوشته شده که چهارمی‌ها باید سوم آذر به اردو رفته باشند. اما آن روزها در حالی‌که درخت‌های چنار نصف برگ‌هایشان را از دست داده بودند و تبریزی‌ها به خود می‌بالیدند که برگ‌های نقره‌ایشان در باد برق می‌زند، ناگهان برودت هوا و یخبندان و برف شدید بخش‌های وسیعی از کشور را فراگرفت و چنارها و تبریزی‌ها که هیچ، سروها و کاج‌ها را هم غافلگیر کرد.