>> کارگاه تفکر رشد اجتماعی-مجتمع

کارگاه تفکر رشد اجتماعی

گروه سرو روان نام اختصاری گروه سلامت روان مجتمع فرهنگی روشنگر است. یکی از مسئولیت‌های این گروه یاری و همراهی پدران و مادران در مسیر تربیت از راه پیشنهاد دوره‌های مناسب آموزشی تربیتی به مقاطع میباشد.

         

روز جمعه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود پنج، متوسطه دوره اول روشنگر در همان ساعات آغازین دم صبح، درها را به روی پدران گشود که آمده بودند تا از مکتب قرآن و اهل بیتعلیهم‌السلام بیاموزند.

اولین جلسه از کارگاه  تفکر رشد اجتماعی با نهایت ظرفیت در اتاق اجتماعات متوسطه دوره اول تشکیل شد. این کارگاه دوره نوجوانی را پوشش میدهد و برای این کارگاه پدران کلاسهای پنجم و ششم ابتدایی و متوسطه دوره اول دعوت شده‌اند.

مدرس این دوره آقای یاسر رضازاده از مدرسین  مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران است و  منابع آموزشی این کارگاه از مجموعه کتاب‌های دوره‌های رشد‌ تفکر اجتماعی (مؤلف: استاد احمدرضا اخوت جلد دوم: رشد، از تکلم تا بلوغ، ظهور مشورت و ادب  و  جلد سوم: بلوغ عقلی؛ آراستگی به آداب و احسان است.