>> کارگاه آموزشی تئوری انتخاب در مدرسه-متوسطه2

 

کارگاه آموزشی تئوری انتخاب در مدرسه

      

به دنبال مطالعات درباره تئوری مدرسه کیفی و پس از جلسه تبیین مدرسه کیفی در شورای تربیتی متوسطه2، در ادامه مطالعات، متوسطه دوره دوم روشنگر، چهارساعت کارگاه آموزشی تئوری انتخاب در مدرسه، برگزار کرد. آقای حسن ملکیان -مربی دوره‌های عملی پایه ( Basic Practicum ) موسسه ویلیام گلسر در ایران- روز دوشنبه، بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج از ساعت:10:00 تا 15:00 در جمع همکارانی از مقاطع مجتمع حاضر شد و سه مرحله ایجاد مدرسه کیفی را بیان کردند.

1. روابط کیفی                    2. محیط کیفی                             3. آموزش کیفی
سپس مشخصه‌ها و معیارهای مدرسه کیفی و طرز کار مدرسه کیفی مبتنی بر تئوری انتخاب بیان شد.

 

    
    
   حقوق این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی روشنگر است
   تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - بلوار ایوانک (غرب یادگار امام) - خیابان گل افشان جنوبی
   تلفن: 42896000 و 17-88082610 - فاکس: 88082619- ایمیل: info@roshangar.sch.ir