>> اردوی بازار-برگ های خوراکی -پیش دبستان

اردوی بازار میوه و تره بار- برگ‌ها، ساقه و گل خوراکی

همه چیز این دنیا برای یک نوآموز، تازه،  بدیع و آموزنده است. او از طریق مشاهده دنیا را می‌آزماید و روش زندگی می آموزد. باید زندگی بزرگسالی را برای او شبیه سازی کرد تا با روابط مختلف زندگی آشنا شود.

  

بررسی و شناخت برگ‌های خوراکی یکی‌ دیگر از موضوعاتی بود که دستاویزی برای ایجاد یک آزمایشگاه عملی را به مسئولین پیش دبستان داد. تا با اردوی بازار میوه و تره‌بار این بار به دنبال برگ‌های خوراکی بگردند.