>> به یاد شهدای آتش نشان- متوسطه2

به یاد شهدای آتش نشان- متوسطه2

 شنبه دوم  بهمن همه شهر عزادار جوانان آتش‌نشان وطن بود. دانش‌آموزان که تا به حال رشادت‌هایی به این عظمت ندیده بودند بهت زده و غمگین، بزرگ‌ترها اما وضعشان فرق می‌کرد. هرچه باشد این بزرگ‌ترها یک جنگ نابرابر را از سر گذرانده‌اند. شهادت دیده‌اند، رشادت را از نزدیک تجربه کرده‌اند... اما در این روزگار، آن‌هم ‌چنین مظلومانه دور از انتظار بود. همه عزادار و با لباس مشکی به مدرسه آمدند. فاجعه ساختمان پلاسکو و شهادت مردان غیور آتش‌نشان همه را داغدار کرده بود. همین چند روز پیش بود که در متوسطه دو برنامه  آتش و آتش‌نشان برگزار شده بود.