>> یزدگردی-سوم متوسطه2-قطعه دوم

یزدگردی-سوم متوسطه-قطعه دوم

صبح بعد از صبحانه، به آتشکده، معبد زرتشتیان  رفتند که در نزدیکی شهر یزد بود. هوای دلنشین وپاک کوه‌ به گروه طراوت و سرزندگی داد. با این‌که مسافت زیادی را پیاده در دل کوه پیمودند ولی با هم بودند و زیبایی ‌هم فراوان بود. این بود که خسته نشدند. بعد از پایین رفتن از دویست و اندی پله به معبد رسیدند. بلیط تهیه شد و به داخل رفتند.  اگرچه در دین  اختلاف هست که هست ولی پیام همه ادیان الهی دعوت است، دعوت به ذات یکتا. این معبد قوانین خاص خود را از نوع پوشش و سایر مسائل برای بانوان دارد.

مقصد بعدی شهر میبد بود. شهری در دل کویر.  هنوز صدای زنگ شترها و همهمه مسافران خسته در کاروانسرای شاه عباسی به گوش میرسد. انگار یکی اذان می‌دهد. گاه نماز است. پس از اقامه نماز و صرف ناهار.  بازدید از یخچال خشتی میبد و  نارین قلعه، دژی خشتی در دل صحرا حکایت خشت و ساروج بود و اهمیت خاک در صحرا و کارگاه سفالگری  و خرید ظروف سفالی. با غروب آفتاب به مسجد ریگ  رسیدند. مسجدی که تا سال 1370  زیر شن‌های کویر مدفون بوده و حالا مسافران در آن فریضه می‌گذارند. به جا آوردن نماز و نوشیدن چای، یادشان انداخت که شب شده و فهمیدند که خستگی رسیده است. ترجیح دادند سفره بیندازند وشام را در همان اردوگاه در میان خنده‌ و شلوغی میل کنند.