>> اردوی رصد ستارگان-متوسطه1

یک شب در کنار آسمان پرستاره

پنج‌شنبه آخر ماه جمادی‌الاول بود و هنوزسال 95. پس از نماز و ناهار، ساعت دو به وقت تهران مقابل متوسطه دوره اول... یک دستگاه کاروان سفید رنگ به طرف شهر مقدس قم حرکت کرد.

می‌خواستیم یک شب با ستارگان سر کنیم. اول باید رصدشان می‌کردیم. احوالشان را می‌پرسیدیم،  تا بلکه رخصت داده شود. محل رصد، سی و پنج کیلومتر مانده به قم در دبیرستان استاد شهریارِ روستای کرمجگان قرارداشت.