>> اطلاعیه پیش ثبت نام-مجتمع

پیش ثبت‌نام مجتمع فرهنگی روشنگر (غیردولتی دخترانه)

سال تحصیلی 1397 – 1396

پیش دبستان

پایه

روز

تاریخ

ساعت

پیش دبستان

2 و 1

شنبه

7 اسفند 95

14 اسفند 95

یک­شنبه

27 فروردین 96

9:00 تا 12:00

یک­شنبه

8 اسفند 95

15 اسفند 95

دوشنبه

28 فروردین 96

دوشنبه

 9 اسفند 95

16 اسفند 95

سه شنبه

29 فروردین 96

مدارک موردنیاز

پیش دبستان 1

اصل شناسنامه: متولدین 1 تیر 91 تا 30 اسفند  91 و  1 فروردین 92 تا 30 خرداد 92

پیش دبستان 2

اصل شناسنامه: متولّدین بعد از 1 تیر 90 تا 30 اسفند 90    و  1 فروردین 91 تا 30 خرداد 91

سایر اطلاعات

مادر دانش آموز برای پیش ثبت نام مراجعه کند و نیازی به حضور دانش آموز نمی باشد.

 
متوسطه دوره اول
پایهروزتاریخساعتدانش آموزان

هفتم

شنبه

2اردیبهشت968:00 تا 11:00دبستان روشنگر
یکشنبه3اردیبهشت96سایر مدارس
دوشنبه4اردیبهشت96سایر مدارس

مدارک موردنیاز

1- رونوشت کارنامه نوبت اوّل

2- یک قطعه عکس جدید

سایر اطلاعات

مادر دانش آموز برای پیش ثبت نام مراجعه کند و نیازی به حضور دانش آموز نمی باشد.

متوسطه دوره دوم

پایه

روز

تاریخ

ساعت

دانش آموزان

دهم

رشته ریاضی

رشته  تجربی

شنبه

19 فروردین 96

16:00 تا 19:00

متوسطه دوره اول روشنگر

پنج شنبه

17 فروردین 96

8:00 الی 12:00

سایر مدارس

پنج شنبه

24 فروردین 96

پنج شنبه

31 فروردین 96

پنج شنبه

7 اردیبهشت 96

مدارک موردنیاز

1. رونوشت کارنامه نوبت اوّل با معدّل 19

2. یک قطعه عکس جدید

سایر اطلاعات

1. مادر دانش آموز برای پیش ثبت نام مراجعه کند و نیازی به حضور دانش آموز نمی باشد.

2. برای پایه یازدهم و سال چهارم ثبت نام انجام نمی­ شود.

3. آزمون ورودی پایه دهم روز جمعه 8 اردیبهشت 96 ، ساعت 8:30 برگزار می شود.

نشانی:

پیش دبستان: شهرک قدس- فاز6 - بلوار ایوانک غرب- گل افشان جنوبی-کوچۀ مدرسه              تلفن:   42896100

متوسطه1: شهرک قدس- فاز 6 – بلوار ایوانک غرب-رو به­ روی بازار روز                                       تلفن: 42896300

متوسطه2: شهرک قدس- فاز6- بلوار ایوانک غرب- گل افشان جنوبی                                         تلفن: 42896400

 

    
    
   حقوق این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی روشنگر است
   تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - بلوار ایوانک (غرب یادگار امام) - خیابان گل افشان جنوبی
   تلفن: 42896000 و 17-88082610 - فاکس: 88082619- ایمیل: info@roshangar.sch.ir