>> خیریه لبخند-متوسطه1

خیریه لبخند در متوسطه دوره اول

پنج‌شنبه پنجم اسفند در متوسطه دوره اول از ساعت 13:30 تا 16:00 برو بیایی بود. در آستانه سال نو به یاری خداوند و همیاری دانش‌آموزان  و خانواده‌ها بازارچه خیریه برپا شد. اسمش را خیریه لبخند گذاشتند، با این شعار: باشد که خنده‌ای بر لبی بنشانیم وگره از کاری بگشاییم .