>> اردوی علمی تفریحی-باغ وحش ارم-پیش دبستان

اردوی علمی تفریحی-باغ وحش ارم

سه‌شنبه یازدهم اسفند 95. نوباوگان پیش دبستان به یک اردوی علمی و تفریحی رفتند.

 آن‌ها یک طرح آموزشی را از سر گذرانده بودند با عنوان جانوران و حالا می‌خواستند بروند باغ ‌وحش ارم و انواع گونههای جانوری از اهلی و وحشی تا درندگان وچرندگان را از نزدیک مشاهده کنند.