>> کودک مکتشف-پیش دبستان

کودک مکتشف

در مهدکودک روشنگر اتفاقی جالب افتاده. با همکاری خانواده‌ها در طرح آموزشی گیاهان، نوباوگان نوخاسته به یک کشف دست یافتند. آن‌ها دانه‌های لوبیا، عدس، نخود، گندم و ...را کاشتند. عکس خود را بر رویش زدند. آبش دادند و هر روز منتظر به کاشته‌هایشان نگاه کردند. دقت دررشد جوانه‌ها،

     

تفاوت شکل جوانه‌ها و تفاوت سرعت رشد آن‌ها برایشان درگیری ذهنی ایجاد کرده بود. با هیجان از این اتفاق بزرگ صحبت می‌کردند و حظ می بردند.