>> سفر به سرزمین نور-روز سوم

سفر به سرزمین نور-روز سوم

یک‌شنبه هشتم اسفند، صبحانه که جمع شد...یاعلی...راهی منطقه عملیاتی فکه شدند. از مقتل شهید آوینی گذشتند و به مقتل چهل‌هزار شهید تشنۀ فکه رسیدند. نماز جماعتی در مقتل خواندند و در حسینیۀ فکه ناهار خوردند. راهی منطقه عملیاتی کانال کمیل شدند. آقای هاشمی راوی این منطقه از مجاهدت­ های بچه‌های جنگ گفت،  از شهید ابراهیم هادی و سخن امام خمینی رحمه‌الله علیه، که دراین منطقه ملائکه‌الله در رفت و آمدند. صدای بال ملائک را شاید بشنوی اگر خوب گوش دهی.

دهلاویه، محل شهادت دكتر مصطفی چمران. سرهنگ حسین محمودی درباره زندگی شهید چمران گفت و شنیدند و دیدند فیلمی را از شهادت او و تابلوها ، عکس­ها و نقاشی‌های شهید چمران را.