>> کلاس تکانی-متوسطه1


 

کلاس تکانی

خانه تکانی سنت حسنه‌ای است که هر سال در اسفند ماه انجام می‌شود. در متوسطه دوره اول روشنگر، روز چـهارشنبه 25 اسفند، آخرین روز کاری مدرسه در سال 95، از ساعت 13:30 تا 15:00، روز کلاس تکانی است.

 دانش‌آموزان همراه خود دستمال پارچـه ­ای، دسـتکش، افشانه پاککننده برای تمیز کردن میز، صـندلی، کـمد و کیسه پلاستیکی دسته‌دار برای بردن وسایل اضافی همراه داشته باشند و کمد، جامیز و قفسه­ جانماز خود را کاملاً خالی کرده و همراه خود به منزل ببرند.