>> عیددیدنی نوروز 1396-متوسطه2

گزارش روز 14 فروردین 1396

صبحگاه روز چهاردهم فروردین مثل هر روز نبود. به پیشنهاد شورای تربیتی متوسطه دوره دوم همان خروس‌خوان صبح، بساط عیددیدنی در نمازخانه پهن شده بود. نمازخانه با همیشه فرق داشت. میزی با گلدان پر از گل وشیرینی وشکلات چیده شده بود. صندلی‌هایی که دایره‌وار همه را گردهم جمع می‌کرد و همه صورت ماه هم‌دیگر را می‌دیدند. لبخند و خنده و سلام بود که رد و بدل می‌شد.