>> برنامه کلاس‌های قرآن پژوهان-بهار 1396

برنامه کلاس‌های قرآن پژوهان

مجتمع فرهنگی روشنگر- بهار 1396

علاقه‌مندان به دوره‌های قرآنی به شرکت در کلاس‌های‌بهاره قران پژوهان مجتمع فرهنگی روشنگر دعوت می‌شوند.

روز

کلاس

ساعت

مدرس

 

 

 

 

یک‌شنبه

جزء 7 با ترجمه

12:00 9:00

خانم حسینمردی

جزء 22 با ترجمه

15:00 12:00

خانم حسینمردی

مفاهیم (ترجمه جزء 30)

11:00 9:00

خانم زمانی

عربی (تجزیه و ترکیب جزء30 -کتاب آقای حمید محمدی)

14:30 12:30

خانم زمانی

مفاهیم (ترجمه و مفاهیم 3 جلدی آقایان محدث علامی هرندی)

17:00 15:30

خانم زمانی

جزء 1 با ترجمه

12:00 9:00

اگر تعداد به حد نصاب برسد کلاس برگزار می­شود

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

تثبیت 10 جزء اول ترم 3

12:00 9:00

خانم فراهانی

جزء 30 شروع از ناس (خردسالان زیر 7 سال)

12:30 11:00

خانم اسکندری

جزء 30 ترم 3   (پیش دبستانی)

14:30 12:30

خانم شمسا

مفاهیم (ترجمه­ جزء 1 کتاب آقای بهرام پور)

10:30 9:00

خانم زمانی

مفاهیم (ترجمه­ جزء 1 کتاب آقای بهرام پور)

11:30 -10:30

خانم زمانی

عربی (صرف کتاب آقای حمید محمدی)

12:30 11:30

خانم زمانی

مفاهیم (ترجمه­ جزء 1)

15:30 13:30

خانم زمانی

مفاهیم (ترجمه­ جزء 1)

16:30 15:30

خانم زمانی

سه شنبه

جزء 4 با ترجمه

12:00 9:00

خانم شاهینی

 

 

 

 

چهارشنبه

تثبیت 10 جزء آخر

12:00 9:00

خانم فراهانی

جزء 30 (سوره مبارکه بروج تا .... (مقطع دبستان)

16:45 15:15

خانم غفوری

جزء 29 (سوره مبارکه مزمل تا ...) (مقطع دبستان)

16:45 15:15

خانم واعظ بزرگی

جزء 30 (سوره مبارکه انشقاق) (مقطع دبستان)

16:45 15:15

خانم خیری

جزء 30 (سوره مبارکه فجر تا ...) (مقطع دبستان)

16:45 15:15

خانم معماریان

جزء 1 ترم اول (مقطع دبستان)

16:30 15:00

خانم قاسمی

 

 

    
    
   حقوق این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی روشنگر است
   تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - بلوار ایوانک (غرب یادگار امام) - خیابان گل افشان جنوبی
   تلفن: 42896000 و 17-88082610 - فاکس: 88082619- ایمیل: info@roshangar.sch.ir