>> اصفهان گردی- پایانی-متوسطه1

اصفهان گردی- روز پایان

چهارشنبه هجده اسفند،پس از صبحانه باز راهی میدان نقش جهان شدند تا بازدید خود را از این مجموعه تکمیل کنند. مقصد مسجد شیخ لطف الله بود که باران اجازه بازدید کامل از آن را نداده بود. امروز آفتاب نور کافی برای عکس یادگاری فراهم کرده بود و بسیار عکس گرفتند.

سفر به دنیای درون کاخ عالی قاپو می‌توانست برای دانش‌آموزان خیلی جذاب باشد اما سهمشان فقط شد عکس یادگاری در ورودی عمارت. راهشان ندادند. تعداشان زیاد بود. بازدید فقط برای جهانگردان امکان‌پذیر بود.

پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مسجد امام که شاخصه‌ مهم معماری دوران صفوی به حساب می‌آید و مناره دارد... و ناگهان یادشان می‌آید به مسجدی آن‌سوتر که مناره نداشت. چرا مسجد شیخ لطف الله مناره ندارد؟

 باز هم جاذبه قیصریه ربودشان و در بازار سنتی عصر صفویه گام زدند و خرید کردند. در هر قدم تاریخ زیر پایشان بود. بازاری که شکوه دوره صفویه را به صورت کامل معنا می کند.

بازگشت به اقامت‌گاه برای ناها،ر فرصت تجدید قوا بود. تا اندکی استراحت کنند و برای دور بعدی گردش آماده شوند. پس از صرف ناهار رهسپارشدند به جایی به نام اصفهان سیتی سنتر. وقتی نام فارسی آن را که جست‌وجو کردیم، عنوان مرکز خرید قلب شهر را یافتیم. عبارتی ناچسب که حاصل ترجمه لغت به لغت است. نمی‌دانیم چرا چنین نام ناموزونی برای این شهر موزون استفاده شده است و نقش جهان، عالی قاپو و ... چه ربطی به سیتی سنتر دارند. البته رفتند و لذت هم بردند. با وسایل بازی در شهربازی آن‌جا بازی کردند و حسابی سرحال شدند. بعضی هم که هنوز سوغاتی‌هایشان تکمیل نشده بود و پولی ته جیبشان مانده بود، خواستند سبک سفر کنند! و آن را هم خر ج کردند.