>> اردوی کاشان-پایه هشتم-روز اول

اردوی تربیتی و تفریحی کاشان-پایه هشتم

روز اول

شنبه -بیست و ششم فروردین- صبح روز اول است. ساعت 7:30 بساط صبحانه گسترده شد. کره، پنیر، مربا و عسل با نان در هوای تمیز و خنک بهاری با یک لیوان چای داغ اشتهای هر کسی را برمی‌انگیزد.  بعد از صبحانه از اردوگاه به سمت کاشان حرکت کردند.

مقصد باغ فین بود. راهنماهای سفر خانم گلکار و آقای گودرزی در اینجا به گروه پیوستند. توضیحات هر دو راهنما درباره پیشینه باغ فین مورد توجه قرار گرفت. حمام فین و تاریخ دردآلود آن را شنیدند. عمارت کوشک قاجار و صفوی را دیدند و به دور چشمه سلیمانیه کاشان حلقه زدند و با اشتیاق راز و رمز جوشش آب را شنیدند و در خنکای سایه‌سار باغ مصفای ایرانی قدم زدند.