>> مجله زبان انگلیسی-متوسطه دوره اول

مجله زبان انگلیسی

دانش‌آموزان متوسطه دوره اول، در نیم‌سال اول تحصیلی به درخواست و همراهی معلم زبان فوق برنامه -خانم پانته‌آ ازلی- اولین مجلد از مجله  زبان انگلیسی  خلاقانه دانش‌آموزی را با اطلاعات مختلف به صورت دستی طراحی کرده و منتشر کردند.

منتظر شماره‌های بعدی هستیم.