>> دوازدهمین نمایشگاه علمی-هنری-متوسطه1

دوازدهمین نمایشگاه علمی-هنری متوسطه دوره اول

یکی از راه‌های ایجاد انگیزه آموختن در نوجوانان یافتن کاربرد علوم و آموخته‌ها در زندگی واقعی است، برای دستیابی به این هدف مجتمع فرهنگی روشنگر در متوسطه دوره اول در برنامه درسی،عنوانی به نام پژوهش قرار داده است. در همان ابتدای سال تحصیلی در یک جلسه توجیهی همه رشته‌های پژوهشی و معلم‌های آن به دانش‌آموزان پایه هشتم و نهم معرفی می‌شوند.

 امسال 7 گرایش شیمی و زیست با رویکرد پژوهشی، هوا فضا و آب‌نورد با رویکرد کارگاهی و مدل‌سازی، نجوم با رویکرد تحقیقی، ریاضی با رویکرد حل مسئله و تفکرگرایی، گرافیک با رویکرد آشنایی با رشته طراحی؛ به دانش آموزان پیشنهاد شد و آن‌ها با توجه به علاقه خود گرایشی را انتخاب نمودند.

هر دانش‌آموز برگه‌ای دریافت می‌کند که در آن اولویت‌های پژوهشی خود را انتخاب می‌کند. در این‌جا خانم فروه سیداحمدیان –مسئول گروه پژوهش- و مسئول آموزشی –خانم منصوره موحدی- با توجه به اولویت‌بندی دانش آموزان آن‌ها را در گروه‌های پژوهشی و تحت سرپرستی معلم پژوهش متخصص تقسیم می‌کنند. از این‌جا به بعد گروه‌های پژوهشی کار خود را شروع می‌کنند. البته دانش آموزان این امکان را داشتند که تا یک زمان مشخص بعد از شرکت در کلاس اگر نظرشان عوض شد، گرایش خود را تغییر دهند. پس از تحقیق بیشتر پیرامون رشته انتخاب شده، موضوع مشخصی برای فعالیت انتخاب می شود و تا مدتی مطالعه می‌کنند. نهایتا این مطالعات باید به یک فعالیت قابل ارائه تبدیل می‌شد.

در اردیبهشت هر سال دیگر فعالیت‌های پژوهشی گروه‌ها به مرحله‌ای رسیده که قابلیت ارائه پیدا می‌کند، تکاپو و جنب و جوش گروه‌های پژوهشی به حداکثر می‌رسد زیرا باید کار خود را برای نمایشگاه علمی- هنری آماده کنند و در معرض دید قرار دهند. این نمایشگاه برای عموم آزاد است و  والدین  استقبال بسیار خوبی از آن می‌کنند.

در سال 1396 نمایشگاه علمی-هنری متوسطه دوره دوم، روز پنج‌شنبه 21 اردیبهشت در تالار ناهارخوری برگزار شد. روز چهارشنبه 20اردیبهشت دانش‌آموزان و معلم‌های پژوهش از ساعت 15:00 تا 18:00  برای برپایی نمایشگاه در مدرسه ماندند و صبح پنج‌شنبه بچه ها همراه پدر و مادرهای خود به مدرسه آمدند.