>> جشن نیمه شعبان-متوسطه اول

 

جشن نیمه شعبان

نیمه شعبان نزدیک بود. اصلا شعبان همه‌اش جشن است و سرور است ولی نیمه شعبان اوج شادی است. در متوسطه دوره اول از روزهای اول شعبان مدرسه تزیین شده بود و همه چیز برای برپایی یک جشن بزرگ مهیا می‌شد.