>> تجلیل از مقام معلم-متوسطه1

تجلیل از مقام معلم

امسال میزبانی همکاران مجتمع برای بزرگداشت مقام معلم، نصیب متوسطه اول شده بود. باید برنامه‌ای در شأن و مقام همکاران معلم، تنظیم می‌کردیم. اما بضاعت و توانایی ما کجا و شأن و مقام معلم کجا؟! یا علی گفتیم و دست به دست هم دادیم و کار را شروع کردیم.  

گروهی از همکاران علاقه‌مند برای برنامه‌ریزی و اجرا دور هم جمع شدند. از اسفندماه، روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت 12:00 تا 12:30 جلسه می‌گذاشتند و نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه می‌کردند. جلسات هفتگی گروه ادامه داشت و در هر جلسه تصمیمات خوب وجذابی گرفته می‌شد. مسئولیت‌ها مشخص شد و افراد خود را برای اجرا آماده می‌کردند و چنین شد که اندک اندک برنامه شکل گرفت.