>> جشن مبعث و هفتمین همایش ادبی-متوسطه1

جشن مبعث و هفتمین همایش ادبی         

جشن بزرگی در راه بود. همه ذوق داشتند و روزها به مناسبت این جشن بزرگ در حال تزئین مدرسه بودند.گروه طراح صحنه تصمیم گرفته بودند به دلیل تقارن همایش ادبی و بزرگداشت شیخ اجل سعدی شیرازی، طرحی از خانه سعدی بزنند. یاعلی گفتند و آغاز کردند و در نهایت با تلاش و همت خانه زیبایی ساختند، آن‌چنان‌که فکر می‌کردند سعدی در آن می‌زیسته است. بازدیدکنندگانی که وارد تالار می‌شدند خانه‌ای می‌دیدند همه صفا...

روز جشن، دوشنبه چهارم اردیبهشت 1396، برنامه با تلاوت آیات قرآن کریم آغاز شد. خانم‌ها فاطمه شاه‌حسینی و فاطمه لاجوردی آیات یکم تا چهارم از سوره جمعه را تلاوت کردند. نام سوره وآیه‌ای که در رابطه با بعثت پیامبر بود به مسابقه گذاشته شد. آنان که سوره جمعه را حفظ بودند، برنده مسابقه بودند.