>> اردوی زیارتی قم جمکران-متوسطه2

اردوی زیارتی قم جمکران

نمایشگاه از ابراهیم تا هادی، یادتان هست؟ چند نفری از دانش‌آموزان خودجوش دلشان جوشیده بود تا کاری برای شهدا بکنند. آستین بالا زده بودند و کاری کردند که به دل‌ها نشست.

پنج‌شنبه هفتم اردیبهشت 1396،  بعد از  کلاس‌ها راه افتادند تا با سفر به قم و جمکران به نام جایزه، یاد این نمایشگاه را زنده نگهدارند. ساعت 16:30 راهی شدند به سوی ایستگاه راه‌آهن.