>> قزوین گردی-متوسطه1

سفرنامه قزوین

دوشنبه بیست‌ وهشتم فروردین 1396، پایه هفتمی‌ها باروبنه سفر را پیچیده بودند. فردا به همراه مربیان خود عازم قزوین بودند و از همه جا بی‌خبر داشتند برای خود نقشه می‌کشیدند. همان شبانه از طرف راه‌آهن به خانم نجمه بیده -معاون مالی پشتیبانی و درواقع همه کاره اردوها- خبر رسید: شرمنده‌ایم... قطار اشکال فنی پیدا کرده و از ارائه خدمات معذوریم!

خانم بیده که اصلا دلش نمی‌آمد نقشه‌های ‌بچه‌ها را نقش برآب ببیند، سریع دست‌ به ‌کار شد و خانم مینو قرایی –مدیر متوسطه دوره اول- را خبردار کرد. کاری بود که شده‌ بود. حالا دو راه داشتند یا اردو را لغو کنند و به خانواده‌ها و مربیان خبر دهند و یا برای وسیله نقلیه جدید فکر کنند. فرصت کم بود.

 خانم مدیر با همکاران مشورت کرد و نتیجه این شد که شبانه اتوبوس خبر کنند. گروه خبری به‌کار افتاد و به خانواده‌ها اطلاع داده شد که برنامه سفر از قطار به اتوبوس تغییر کرده است و در صورت موافقت مجددا رضایت‌نامه جدید صادر کنند و فردا بدهند دختر خانم به مدرسه بیاورد.

سه‌شنبه، هفت صبح همه رضایت‌نامه به دست آماده بودند. حاضر و غایب شدند و این‌چنین بود که سفر قزوین آغاز شد. وقتی به قزوین رسیدند، در دروازه شهر لازم بود اجازه تردد بگیرند که با کمی معطلی بالاخره صادر شد. در ميدان مينودر همان دروازه بهشت! راهنمایان به جمع پیوستند. قزوین‌گردی از همان‌جا آغاز شد.