>> تمرین تابستانی روان‌خوانی قرآن کریم-پایه هفتم

تمرین تابستانی روان‌خوانی قرآن کریم

در چند سال‌ گذشته، با وجود تلاش بسیار در آموزش صحیح خوانی و روان‌خوانی قرآن کریم، هر روز که می‌گذرد، مهارت دانش‌آموزان در روخوانی قرآن کریم، آن چنان که انتظار می‌رود پیشرفت نداشته است.  هر مهارتی  در سایه تمرین‌های مستمر تقویت می‌شود و تکرار هدفمند تاثیر به سزایی در پیشرفت دانش‌آموزان دارد.

گروه قرآن متوسطه اول روشنگر، برای آمادگی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید، طرح روخوانی قرآن در طول تابستان را ارائه کرده است. در این طرح انتظار می‌رود هر دانش‌آموز هر روز یک تا دو صفحه از قرآن را از جزء اول، با صدای بلند و با رعایت قواعد تجویدی که آموخته است، برای مادر یا پدر خود روخوانی کند. در صورت انجام این تکلیف در طول تابستان علاوه بر بهره‌مندی از انوار کلام‌الله مجید، انتظار می‌رود دانش‌آموزان با مهارتی بیش از پیش سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

به پدرها و مادران عزیز توصیه می‌شود، برای اجرای بهتر، قبل از قرائت دانش‌آموز، به همراه او صدای ترتیل یکی از قاریان معروف ترتیل خوان را گوش کرده و سپس از دانش‌آموز بخواهید همان صفحه را برایتان بخواند.

 پر واضح است که در صورت مداومت دانش‌آموزان و اولیاء ایشان بر روخوانی قرآن مجید، آثار و نتایج دیگری مثل انس با قرآن و عادت به تلاوت روزانه در خانواده و لذت با هم بودن در جوار قرآن ایجاد خواهد شد.

در اولین جلسات سال تحصیلی ارزشیابی به منظور تعیین سطح روخوانی قرآن از دانش‌آموزان به عمل خواهد آمد.