>> اردوی آشنایی پایه دهم-متوسطه2

اردوی آشنایی برای پایه دهم

روز یک‌شنبه هفدهم تیر 1396 برای دانش‌آموزان ورودی پایه دهم متوسطه در دوره دوم روز فرخنده‌ای بود. روزی برای آغاز، روزی برای ورود به مرحله‌ای که راه‌گشای مراحل بعدی خواهد بود. آغاز کلاس‌های تابستانی به همراه مربیان، در اردویی یک‌روزه، در فضایی صمیمی تا یک‌دیگر را بشناسند و سپس درس و مشق، آغاز کنند. اردویی یک‌روزه­، در اردوگاه مدرسه فضیلت در وردآورد –کرج-.