>> اردوگاه فضیلت-متوسطه1

اردوی تابستانی- اردوگاه فضیلت

در برنامه‌ریزی کلاس‌های تابستانی متوسطه 1، معلوم بود که چه روزی و کجا قرار است اولین  اردو از اردوهای دوگانه تابستانه برگزار شود؛ اردوگاه فضیلت واقع در وردآورد کرج . پس از دریافت رضایت‌نامه و کسب مجوز از اداره، صبح روز یک‌شنبه اول مرداد، ساعت ۷:۴۵ پس از حضور و غیاب دانش‌آموزان؛ حرکت به سمت اردوگاه.