>> اردوی سورتمه دربند-چهارم متوسطه2

اردوی سورتمه دربند

دانش‌آموزان پایه چهارم متوسطه سال تحصیلی را خیلی زود شروع می‌کنند و این روزها، ساعات پرتلاشی را می‌گذرانند و هر چه بگذرد حجم کارشان افزون می‌گردد، به همین دلیل لازم است هر از چندی با یک برنامه تفریحی، تجدید قوایی بکنند و نیرو بگیرند و به مطالعات خود ادامه دهند. چهارشنبه یازدهم مرداد، یکی از این اردوها برای رفع خستگی و کسب نشاط و انرژی در سورتمه دربند تهران برگزار شد.