>> همایش معرفی رشته های تحصیلی و انتخاب رشته

همایش معرفی رشته های تحصیلی و انتخاب رشته

مشاورین تحصیلی مجتمع فرهنگی روشنگر از اوان متوسطه دوره اول، برنامه‌هایی را برای شناخت علایق و توانایی‌های فردی و شناخت رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی هر رشته ترتیب می‌دهند و نهایتا دانش‌آموزان در پایه نهم انتخاب رشته تحصیلی می‌کنند و  به متوسطه دوره دوم که وارد می‌شوند به صورت‌های مختلف تلاش می‌شود تا دانش‌آموزان آینده رشته تحصیلی خود و امکاناتی که این انتخاب در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد را از نزدیک مشاهده کنند و به همین منظور علاوه بر دعوت از کارشناس‌هایی از رشته های مختلف، اردوهایی با این هدف برگزار می‌شود.