>> کلاس‌های تابستانی آموزشی معلمین پیش دبستان

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متنجدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

کلاس‌های تابستانی آموزشی معلمین پیش دبستان

 پیش دبستان مجتمع روشنگر در تابستان 1396برای آموزش معلمین پیش دبستان، مجموعه‌ای از دانش‌ها و مهارت‌های ضروری برای معلم پیش‌دبستان را ارائه کرده است.

فهرست دوره‌های دانش افزایی کارکنان پیش دبستان

ردیف

عنوان جلسه

تاریخ

ساعت

1

مهارت خودیاری اجتماعی

31 مرداد ، 1 و 2 شهریور

8:00 تا 16:00

2

مهارت های حرکتی

13 ، 20 و 27 شهریور

8:00 تا 10:00

3

تبیین رویکرد روشنگر

13 ، 20 و 27 شهریور

10:00  تا 12:00

4

تربیت جنسی

21 و 22 شهریور

8:00 تا 16:00

 

 

    
    
   حقوق این سایت متعلق به مجتمع فرهنگی روشنگر است
   تهران - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - بلوار ایوانک (غرب یادگار امام) - خیابان گل افشان جنوبی
   تلفن: 42896000 و 17-88082610 - فاکس: 88082619- ایمیل: info@roshangar.sch.ir