>> بزرگداشت هفته دفاع مقدس -متوسطه1

بزرگداشت هفته دفاع مقدس    

روز سوم مهر، ساعت هفت صبح همه بچه‌ها در تالار اجتماعات مجتمع  جمع شدند.  مهمان‌های بزرگواری دعوت آن‌ها را پذیرفته بودند. مردان بزرگی که حضورشان برای همه افتخار است و خود را مدیون تلاش و مجاهدت‌هایشان می‌دانیم. شش پدر بزرگوار از جانبازان هشت سال دفاع مقدس از پدران پایه نهم؛ آقایان : دکترعادل کریمی، سید اسدالله لاجوردی، سید محمد قاضی میرسعید ، حسن ابراهیمی ، سید محمد حسینی سعادت و دکترمحمد نوری. شش مردی که در روزگاران نوجوانی مردانگی را به کمال رسانده‌ و پدری را از همان زمان برای همه فرزندان این سرزمین به نهایت بردند و اکنون که سفیدی بر موهایشان نشسته یکی پزشک است و دیگری کارمند، دیگری در دانشگاه درس می‌دهد و یکی در کار تولید است. هنوز  هر کدام سنگری را به اقتضای روزگار در دست دارند و جهاد می‌کنند.