>> با کاروان کربلا-متوسطه2

با کاروان کربلا-متوسطه2

روز پنجم مهر مصادف با ششم ماه محرم بود. همه شهر، همه خیابان‌ها و همه مجتمع روشنگر، پرچم‌های عزا آویخته بود. ورزشگاه مانند هر سال شده بود حسینیه. در متوسطه دوره دوم، نماز جماعت در ورزشگاه اقامه شد. دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم با در دست داشتن علم و کُتَل، دسته عزاداری به راه‌ انداختند و آرام برسینه زنان با زمزمه نوای حسینی از ورزشگاه حرکت کردند و باز به ورزشگاه بازگشتند، چرا که محرم ماه حرکت است و این ماه ماه قیام است.