>> اردوی لالان- پایه هفتم

اردوی لالان- پایه هفتم

مطابق تقویم اجرایی از ۲۰ مهر ماه، می‌بایست اردوهای آشنایی در مقطع متوسطه اول آغاز می‌شد. اما اداره آموزش و پرورش تمام اردوهای درون و برون شهری را لغو می‌کرد، چنین شد که اردوی پایه هشتم که اردوی اول بود مجوز اردو نگرفت. و امّا... در ۲۳ مهر ممنوعیت برداشته شد و مجوز اردو پایه هفتم صادر شد. با خوش‌حالی اطلاعیه‌های لازم نوشته و فرستاده شد و مقدمات کار فراهم گردید. مجتمع اردوگاهی فدک که از تابستان جا گرفته شده بود. فورا سفارش ناهار و صبحانه به آشپزخانه مجتمع داده شد.