>> بازدید از موزه ملی ایران-پایه یازدهم

بازدید از موزه ملی ایران

دانش‌آموزان پایه یازدهم به بهانه درس تاریخ معاصر که یکی از دروس اختیاری این پایه است روز یک‌شنبه 30 مهر از موزه مادر -موزه ملی ایران- دیدن کردند. این موزه هفتادوپنج ساله، به دو بخش ایران باستان و دوره اسلامی تقسیم شده است. قرار بود یازدهمی‌ها هر دو بخش را ببینند، اما علاقه و توجه دانش‌آموزان به بخش باستانی آن‌قدر زمان گرفت که فرصت به پایان رفت و مجالی برای بازدید از موزه دوران اسلامی باقی نماند. یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای بچه‌ها  اسکلت بانوی هفت هزارساله تهرانی بود که سوالات زیادی درباره آن داشتند.