>> شانزدهم مهر؛ روز جهانی کودک-متوسطه1

 

 

شانزدهم مهر؛ روز جهانی کودک

در متوسطه دوره اول روشنگر، زنگِ صبحگاهِ روز پانزدهم مهر که نواخته شد؛ دانش‌آموزان هر سه پایه در حیاط مدرسه جمع شدند. اول قرآن تلاوت شد، آیاتی از سوره واقعه انتخاب شده بود، بعد گفت‌وگو درباره روز جهانی کودک و قول و قرارهایی بین خودمان گذاشتیم. از محبت پیامبر رحمت به کودکان گفتیم. از سازمان یونیسف شنیدیم که بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا تشکیل شد  برای حمایت از کودکان در هنگام جنگ و بلایای طبیعی!