>> اردوی لالان- نهم

اردوی لالان- نهم

چهارم آبان از ساعت ۶:۳۰ اردوی نهم آغاز شد. قراربود همه رأس ساعت در مدرسه حاضر باشند. از ۶۹ دانش‌آموز ۴۶ نفر داوطلب شرکت در اردو شده بودند. حضور و غیاب انجام گرفت و بعد از عبور از زیر قرآن، در مینی‌بوس‌ها جای گرفتند. البته چهار نفر غایب بودند که به آن‌ها تلفن کردند و علت غیبتشان پرسیده شد.