>> روز دانش‌آموز -متوسطه2

روز دانش آموز در متوسطه دوم

شنبه سیزدهم آبان بود... مدت‌ها بود مسئولین اجرایی مدرسه به فکر هدیه و برنامه روز دانش‌آموز بودند و دوست داشتند روز خوبی برای دانش‌آموزان رقم بخورد. برنامه ساعت 10:15 باتلاوت سوره قلم با قرائت خانم مهدیه کریمی –معاون آموزشی- آغاز شد. آقای دکتر محمدرضا سنگری مؤلف و عاشورا پژوه برجسته، مهمان این جلسه بودند که ساعتی در جمع دانش‌آموزان حاضر شدند و از زنان کربلا سخن گفتند.